Osteopathie

Osteopathie is een manuele behandelingstherapie die steunt op de kennis van de anatomie en fysiologie. Osteopathie is een therapie die vooral kan bijdragen tot de preventie van klachten.

Als osteopaat verbeteren we de bewegingsbeperkingen in het lichaam zodat de balans zich terug kan herstellen en het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd wordt.

Hierbij onderzoeken en behandelen we 3 systemen: De osteopaat onderzoekt en behandelt drie systemen:

  • Parietale systeem (= bewegingsapparaat)
  • Viscerale systeem ( = via fasciale technieken maken we spanningen thv de buikholte, borstholte en keelregio vrij)
  • Craniosacrale systeem

Indien er voor mij bepaalde contra – indicaties zijn om te behandelen zal ik u doorsturen naar de meest geschikte specialist.

 

BEHANDELING

Een behandeling bestaat uit 3 onderdelen.

1. Anamnese en systeemanamnese:

Aan het begin van de consultatie wordt gevraagd naar de persoonlijke gegevens van de patiënt. Daarna gaan we over naar uw klachten. Hierbij probeer ik een beeld te krijgen van het ontstaan van de klachten. Er wordt hiervoor gevraagd naar de locatie van het probleem of er al dan niet een bewegingsbeperking voorkomt en welk type pijn er aanwezig is, maar ook of er een bepaald trauma is geweest die deze klacht kan veroorzaken. Hierop volgt de systeemanamnese : aan de hand van deze vragenlijst kunnen we te weten komen of er al dan niet een contra-indicatie tot behandeling is en of er bepaalde pathologieën aanwezig zijn.

Ook de doorgemaakte ziektes, operaties en ongevallen komen aan bod. Het is aangewezen om informatie van voorgaande onderzoeken (echo, RX, CT, NMR,…) mee te brengen naar het consult. Als je bepaalde medicatie neemt is het ook handig om deze op een papiertje mee te brengen.

2. Bewegingsonderzoek:

Hierbij wordt er gekeken naar de bewegingsmogelijkheden in de verschillende spieren en gewrichten. Na deze testen wordt er een verband gezocht tussen de klacht en de bewegingsbeperkingen. Deze bewegingsbeperkingen worden hersteld door verschillende manuele technieken. (mobiliseren, manipuleren, oprekken van de spieren en behandelen van de fascia).
Indien er een vermoeden is van pathologische problemen worden er safety-testen uitgevoerd. Als deze positief zijn wordt de patiënt verder doorverwezen naar de huisarts of een andere specialist.

3. Behandeling:

Hierbij wordt de gevonden oorzaak van het probleem opnieuw mobiel gemaakt en wordt de gevonden keten verder afgebouwd. De gebruikte technieken worden afgesteld op het lichaam van de patiënt. Tot enkele dagen na de behandeling kan u wat stijfheid of extra klachten ervaren, dat betekent dat uw lichaam zich aan het aanpassen is. Daardoor varieert de periode tussen twee behandelingen van één week tot twee maanden. Meerdere behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken.